happy young businessman and big city

Szkolenie – czerwiec 2017: Delegowanie pracowników/zleceniobiorców do Niemiec w 2017 roku

Szanowni Państwo,

zapraszamy Firmy realizujące kontrakty w Niemczech oraz delegujące pracowników do Niemiec na kolejną edycję szkolenia dedykowanego tematyce delegowania pracowników oraz zleceniobiorców do Niemiec. Podstawowym założeniem i celem, który realizujemy podczas szkolenia, jest omówienie aspektów praktycznych związanych z delegowaniem i realizacją zleceń w Niemczech. Skupiamy się nie tylko na części „polskiej”, ale także omawiamy zagadnienia prawne i podatkowe związane z kontraktami w Niemczech z perspektywy prawa niemieckiego i praktyki niemieckich urzędów skarbowych, celnych oraz niemieckiego sądownictwa. Z uwagi na rosnące zainteresowanie polskich firm delegowaniem obywateli Ukrainy do Niemiec, omawiamy zasady legalnego delegowania pracowników Ukrainy do Niemiec, uwzględniając także stanowisko niemieckich instytucji i niemieckiego urzędu celnego.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Realizacja kontraktu (zlecenia) w Niemczech i delegowanie pracowników do Niemiec z perspektywy prawa niemieckiego

 • zmiany w prawie niemieckim od 1.04.2017r.;
 • nowa definicja pracownika w niemieckim prawie dla firm zatrudniających na umowę zlecenia; rozróżnienie pojęć: umowa o pracę, umowa zlecenia oraz samozatrudnienie na gruncie prawa niemieckiego;
 • zmiany w niemieckiej ustawie o pracy tymczasowej – jak delegować, aby uniknąć zarzutu zatrudniania pracowników w ramach pracy tymczasowej na wybranych przykładach. Czy zawarcie umowy o dzieło (Werkvertrag) z niemieckim kontrahentem jest zawsze bezpieczne? Wskazówki praktyczne;
 • obowiązki zgłoszeniowe na terytorium Niemiec: konieczność zgłoszenia pracowników w niemieckim urzędzie celnym tylko dla określonych branż (omówienie), sposób wykonywania obowiązków zgłoszeniowych, zmiany w obowiązkach zgłoszeniowych od 1.01.2017 roku;
 • obowiązki dokumentacyjne na terytorium Niemiec (omówienie wymogów prawa niemieckiego w zakresie dokumentacji, jaką polski pracodawca powinien prowadzić i posiadać w Niemczech podczas realizacji kontraktu w Niemczech (z uwzględnieniem odrębności dla poszczególnych branż);
 • branżowe prawo pracy w Niemczech: omówienie zasad klasyfikowania działalności firmy do określonej branży na terytorium Niemiec, wskazanie rozbieżności interpretacyjnych, wytycznych niemieckich urzędów oraz orzecznictwa sądów niemieckich (prawidłowe określenie przynależności do określonej branży w Niemczech determinuje prawidłowość stosowania dalszych przepisów prawa pracy oraz administracyjnych). Omówienie na przykładach (np. branża budowlana, elektryczna, meblarska, opiekuńcza, instalacje kablowe i rurociągowe, izolacje, montaż, itp.);
 • omówienie wymogów niemieckiego prawa pracy dla polskiego pracodawcy realizującego kontrakty w Niemczech (płaca minimalna, wyżywienie, nocleg, dojazd, diety, bezpieczeństwo i higiena pracy),
  czas pracy oraz urlop w Niemczech (rozliczenie nadgodzin, dni wolne od pracy w Niemczech oraz w Polsce, zasady pracy w sobotę i w niedzielę na terytorium Niemiec, konta czasu pracy),
 • zasada “korzystniejszego prawa pracy” – jak ją rozumieć w praktyce delegowania.

2. Delegowanie pracowników/zleceniobiorców w kontekście polskiego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz kwestii podatkowych

 • zaświadczenie A1 dla polskiego pracownika/zleceniobiorcy w kontekście obowiązującego prawa oraz praktyki ZUS (w tym praktyki kontrolnej) na wybranych przykładach, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z uzyskaniem i utrzymaniem A1 dla pracownika/zleceniobiorcy delegowanego na podstawie art. 12 i 13 rozporządzenia unijnego nr 883/2004;
 • “zastępstwo innego pracownika” – omówienie najnowszego orzecznictwa sądów polskich w kontekście pojęcia “zastępstwa pracownika” w rozumieniu art. 12 rozporządzenia unijnego nr 883/2004, ze wskazaniem elementów uznawanych przez polskie sądy za świadczące o występowaniu zastępstwa pracownika (w konsekwencji mogące skutkować cofnięciem udzielonych A1), ze wskazaniem rozbieżności w interpretacjach sądowych, praktyczne wskazówki;
 • “przerwa w delegowaniu” – omówienie zasad rozliczania czasu delegowania w kontekście art. 12 rozporządzenia nr 883/2004;
 • omówienie trudności praktycznych związanych z delegowaniem pracowników/zleceniobiorców na podstawie art. 13 rozporządzenia nr 883/2004 (według kryterium miejsca zamieszkania pracownika) ze wskazaniem wymogów formalnych, jakie pracodawca powinien spełnić delegując na podstawie art. 13 rozporządzenia nr 883/2004 (co się przyjmuje jako dzień pracy, jak sporządzać harmonogramy, jak określić faktyczny czas pracy w Polsce oraz w Niemczech, jak dokumentować okres miniony, aby uniknąć cofnięcia A1, jake wymogi ze strony ZUS), praktyczne wskazówki;
 • zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla pracowników delegowanych (kiedy należy stosować punkt 15, a kiedy punkt 16 rozporządzenia składkowego, oddelegowanie i diety, oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń dla pracownika (np. hotelu);
 • najnowsze orzecznictwo ZUS, interpretacje podatkowe związane z delegowaniem pracowników;
 • zasady ustalania rezydencji podatkowej pracowników/zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicę, współpraca z zagranicznym biurem księgowym w razie konieczności opłacania podatków za granicą; zwolnienie podatkowe a wynagrodzenie pracownika oddelegowanego; optymalizacja kosztów delegowania pracowników/zleceniobiorców, jak liczyć „183” dni („do przodu i wstecz„).

3. Zasady delegowania obywateli Ukrainy na terytorium Niemiec

 • zasady delegowania obywateli Ukrainy do Niemiec z uwzlędnieniem aspektów ubezpieczeniowych (A1 dla obywatela Ukrainy) i podatkowych,
 • legalność pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Niemiec (czy potrzebna jest odrębna wiza                      i pozwolenie na pracę w Niemczech, czy wystarczy pozwolenie na pracę w Polsce, omówienie procedur).

4. Zakład podatkowy w podatku dochodowym oraz VAT

 • powstanie zakładu podatkowego w podatku dochodowym na podstawie art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami w praktyce niemieckiej (interpretacje sądów i urzędów niemieckich), ze wskazaniem na różnice w rozumieniu tego pojęcia na gruncie § 12 niemieckiego AO;
 • powstanie zakładu podatkowego w Niemczech w podatku VAT z perspektywy prawa niemieckiego, praktyka kontrolna niemieckiego Finanzamt.

5. Kontrola przedsiębiorcy delegującego pracowników do Niemiec

 • kontrola pracodawcy delegującego pracowników przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (na co szczególnie zwrócić uwagę, przykładowe wyniki kontroli u przedsiębiorców delegujących pracowników za granicę),
 • kontrola pracodawcy delegującego pracowników przez urząd skarbowy (na co szczególnie zwrócić uwagę),
 • kontrola pracodawcy delegującego pracowników przez urząd celny na terytorium Niemiec (przebieg kontroli niemieckiego urzędu celnego, sankcje i kary, stosowane procedury, sprawdzana dokumentacja, zakres czasowy kontroli, kiedy skorzystać z pomocy niemieckiego adwokata).

6. Delegowanie pracowników do poszczególnych krajów Unii Europejskiej

 • omówienie przykładowych różnic w delegowaniu pracowników do krajów Unii Europejskiej na wybranych krajach Unii Europejskiej (Austria, Luxemburg, Holandia),
 • Komisja Europejska – nowe propozycje dla Unii Europejskiej w kwestii delegowania – program na rok 2017;
 • dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/WE – skutki praktyczne dyrektywy wdrożeniowej dla przedsiębiorców delegujących za granicę;
 • planowane zmiany rozporządzenia unijnego nr 883/2004 oraz zasad udzielania A1.

WYKŁADOWCA

dr Katarzyna Styrna – Bartman LL.M. jest radcą prawnym specjalizującym się w europejskim prawie pracy i tematyce delegowania pracowników za granicę, partner Kancelarii Prawnej BLU Radcowie Prawni z Wrocławia. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskała na Uniwersytecie w Ratyzbonie po obronie rozprawy doktorskiej z zakresu prawa europejskiego. Autorka licznych publikacji krajowych (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna) i zagranicznych (Berliner Wissenschaftsverlag) z zakresu delegowania pracowników za granicę i prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Trener szkoleń z zakresu oddelegowania pracowników za granicę i europejskiego prawa pracy, twórca i autorka uznanego w Polsce bloga poświęconego tematyce delegowania pracowników za granicę: bartmanlegalupdates.com.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin i miejsce szkolenia:

08.06.2017r., Wrocław, ul. Legnicka 52

Koszt uczestnictwa:

950,00 zł + VAT

Cena szkolenia obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Informujemy, iż istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa Firmy z uwzględnieniem specyfiki działalności Firmy.

Print Friendly