W wyniku wieloletniej pracy naszych radców prawnych przy projektach nieruchomościowych, inwestycyjnych oraz w obszarze prawa budowlanego, kancelaria wyodrębniła dział prawa budowlanego i nieruchomości, w ramach którego zapewniamy  obsługę procesów inwestycyjnych w budownictwie, wykonujemy due dilligence nieruchomości dla inwestora, audyty prawnotechniczne nieruchomości, jak również obsługujemy prawnie podmioty pozostające w sporze z zakresu prawa budowlanego.

Bussines architecture - skyscrapers and light trails

Nasza oferta obejmuje:

 • planowanie i zaggospodarowanie przestrzenne, reprezentację w postępowaniach planistycznych, środowiskowych i lokalizacyjnych,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • sporządzanie i opiniowanie umów o roboty budowlane,
 • transakcje i inwestycje w nieruchomości,
 • obsługa prawna procesu budowlanego,
 • komercjalizacja nieruchomości, opracowywanie umów najmu, negocjacje z potencjalnymi najemcami,
 • doradztwo i ekspertyzy w zakresie dotyczącym m.in. błędów projektowych, błędów wykonawczych, jakości robót budowlanych, roszczeń podwykonawców, kar umownych, oszustw budowlanych, samowoli budowlanej, szkód górniczych,
 • audyty nieruchomościowe i formalnotechniczne, w tym audyty formalnotechniczne nieruchomości deweloperskich oraz audyty formalnotechniczne zakładów przemysłowych pod kątem spełniania przez zakłady przemysłowe wymogów m.in. prawa budowlanego, energetycznego, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa kolejowego,
 • audyty środowiskowe nieruchomości,
 • reprezentacja w sprawach budowlanych przed organami administracji budowlanej,
 • reprezentacja w sprawach budowlanych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • reprezentacja w procedurze wywłaszczenia nieruchomości,
 • dochodzenie odszkodowań w razie wywłaszczenia nieruchomości,
 • współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi,
 • alternatywne kontroperaty majątkowe.

 

Print Friendly