AKTUALNA OFERTA SZKOLEŃ 

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW/ZLECENIOBIORCÓW DO NIEMIEC W 2017 ROKU

11.04.2017r. , Wrocław

I.  Realizacja kontraktu (zlecenia) w Niemczech i delegowanie pracowników do Niemiec z perspektywy prawa niemieckiego

 • zmiany w prawie niemieckim od 1.04.2017r.;
 • nowa definicja pracownika w niemieckim prawie dla firm zatrudniających na umowę zlecenia; rozróżnienie pojęć: umowa o pracę, umowa zlecenia oraz samozatrudnienie na gruncie prawa niemieckiego;
 • zmiany w niemieckiej ustawie o pracy tymczasowej – jak delegować, aby uniknąć zarzutu zatrudniania pracowników w ramach pracy tymczasowej na wybranych przykładach. Czy zawarcie umowy o dzieło (Werkvertrag) z niemieckim kontrahentem jest zawsze bezpieczne? Wskazówki praktyczne;
 • obowiązki zgłoszeniowe na terytorium Niemiec: konieczność zgłoszenia pracowników w niemieckim urzędzie celnym tylko dla określonych branż (omówienie), sposób wykonywania obowiązków zgłoszeniowych, zmiany w obowiązkach zgłoszeniowych od 1.01.2017 roku;
 • obowiązki dokumentacyjne na terytorium Niemiec (omówienie wymogów prawa niemieckiego w zakresie dokumentacji, jaką polski pracodawca powinien prowadzić i posiadać w Niemczech podczas realizacji kontraktu w Niemczech (z uwzględnieniem odrębności dla poszczególnych branż);
 • branżowe prawo pracy w Niemczech: omówienie zasad klasyfikowania działalności firmy do określonej branży na terytorium Niemiec, wskazanie rozbieżności interpretacyjnych, wytycznych niemieckich urzędów oraz orzecznictwa sądów niemieckich (prawidłowe określenie przynależności do określonej branży w Niemczech determinuje prawidłowość stosowania dalszych przepisów prawa pracy oraz administracyjnych). Omówienie na przykładach (np. branża budowlana, elektryczna, meblarska, opiekuńcza, instalacje kablowe i rurociągowe, izolacje, montaż, itp.);
 • omówienie wymogów niemieckiego prawa pracy dla polskiego pracodawcy realizującego kontrakty w Niemczech (płaca minimalna, wyżywienie, nocleg, dojazd, diety, bezpieczeństwo i higiena pracy);
  czas pracy oraz urlop w Niemczech (rozliczenie nadgodzin, dni wolne od pracy w Niemczech oraz w Polsce, zasady pracy w sobotę i w niedzielę na terytorium Niemiec, konta czasu pracy);
  zasada “korzystniejszego prawa pracy” – jak ją rozumieć w praktyce delegowania.

II. Delegowanie pracowników/zleceniobiorców: polskie prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, podatki

 • zaświadczenie A1 dla polskiego pracownika/zleceniobiorcy w kontekście obowiązującego prawa oraz praktyki ZUS (w tym praktyki kontrolnej) na wybranych przykładach, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z uzyskaniem i utrzymaniem A1 dla pracownika/zleceniobiorcy delegowanego na podstawie art. 12 i 13 rozporządzenia unijnego nr 883/2004;
 • “zastępstwo innego pracownika” – omówienie najnowszego orzecznictwa sądów polskich w kontekście pojęcia “zastępstwa pracownika” w rozumieniu art. 12 rozporządzenia unijnego nr 883/2004, ze wskazaniem elementów uznawanych przez polskie sądy za świadczące o występowaniu zastępstwa pracownika (w konsekwencji mogące skutkować cofnięciem udzielonych A1), ze wskazaniem rozbieżności w interpretacjach sądowych, praktyczne wskazówki;
 • “przerwa w delegowaniu” – omówienie zasad rozliczania czasu delegowania w kontekście art. 12 rozporządzenia nr 883/2004;
 • omówienie trudności praktycznych związanych z delegowaniem pracowników/zleceniobiorców na podstawie art. 13 rozporządzenia nr 883/2004 (według kryterium miejsca zamieszkania pracownika) ze wskazaniem wymogów formalnych, jakie pracodawca powinien spełnić delegując na podstawie art. 13 rozporządzenia nr 883/2004 (co się przyjmuje jako dzień pracy, jak sporządzać harmonogramy, jak określić faktyczny czas pracy w Polsce oraz w Niemczech, jak dokumentować okres miniony, aby uniknąć cofnięcia A1, jake wymogi ze strony ZUS), praktyczne wskazówki;
 • zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla pracowników delegowanych (kiedy należy stosować punkt 15, a kiedy punkt 16 rozporządzenia składkowego, oddelegowanie i diety, oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń dla pracownika (np. hotelu);
 • zmiany w czasie pracy a obowiązki firm delegujących za granicę, zmiana płacy minimalnej w prawie polskim;
 • najnowsze orzecznictwo ZUS, interpretacje podatkowe związane z delegowaniem pracowników;
 • zasady ustalania rezydencji podatkowej pracowników/zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicę, współpraca z zagranicznym biurem księgowym w razie konieczności opłacania podatków za granicą; zwolnienie podatkowe a wynagrodzenie pracownika oddelegowanego; optymalizacja kosztów delegowania pracowników/zleceniobiorców, jak liczyć „183” dni („do przodu i wstecz”).

III. Zakład podatkowy w podatku dochodowym oraz VAT

 • powstanie zakładu podatkowego w podatku dochodowym na podstawie art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opdatkowania z Niemcami w praktyce niemieckiej (interpretacje sądów i urzędów niemieckich), ze wskazaniem na różnice w rozumieniu tego pojęcia na gruncie § 12 niemieckiego AO;
 • powstanie zakładu podatkowego w Niemczech w podatku VAT z perspektywy prawa niemieckiego, praktyka kontrolna niemieckiego Finanzamt.

IV. Kontrola przedsiębiorcy delegującego pracowników do Niemiec

 • kontrola pracodawcy delegującego pracowników przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (na co szczególnie zwrócić uwagę, przykładowe wyniki kontroli u przedsiębiorców delegujących pracowników za granicę);
 • kontrola pracodawcy delegującego pracowników przez urząd skarbowy (na co szczególnie zwrócić uwagę);
 • kontrola pracodawcy delegującego pracowników przez urząd celny na terytorium Niemiec (przebieg kontroli niemieckiego urzędu celnego, sankcje i kary, stosowane procedury, sprawdzana dokumentacja, zakres czasowy kontroli, kiedy skorzystać z pomocy niemieckiego adwokata).

V. Delegowanie pracowników do poszczególnych krajów Unii Europejskiej

 • omówienie przykładowych różnic w delegowaniu pracowników do krajów Unii Europejskiej na wybranych krajach Unii Europejskiej (Austria, Luxemburg, Holandia);
 • Komisja Europejska – nowe propozycje dla Unii Europejskiej w kwestii delegowania – program na rok 2017;
 • dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/WE – skutki praktyczne dyrektywy wdrożeniowej dla przedsiębiorców delegujących za granicę;
 • planowane zmiany rozporządzenia unijnego nr 883/2004 oraz zasad udzielania A1.

WYKŁADOWCA

dr Katarzyna Styrna – Bartman LL.M. jest radcą prawnym specjalizującym się w europejskim prawie pracy i tematyce delegowania pracowników za granicę, partner Kancelarii Prawnej BLU Radcowie Prawni z Wrocławia. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskała na Uniwersytecie w Ratyzbonie po obronie rozprawy doktorskiej z zakresu prawa europejskiego. Autorka licznych publikacji krajowych (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna) i zagranicznych (Berliner Wissenschaftsverlag) z zakresu delegowania pracowników za granicę i prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Trener szkoleń z zakresu oddelegowania pracowników za granicę i europejskiego prawa pracy, twórca i autorka uznanego w Polsce bloga poświęconego tematyce delegowania pracowników za granicę: bartmanlegalupdates.com.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin i miejsce szkolenia:

11.04.2017r., Wrocław, ul. Legnicka 52

Koszt uczestnictwa:

950 zł + VAT

Cena szkolenia obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Informujemy, iż istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie Państwa Firmy z uwzględnieniem specyfiki działalności Firmy.

Zapraszamy na stronę internetową naszej Kancelarii: www.blulegal.com.

 

 

Print Friendly