international business world map illustration design over a blue background

Szkolenie: Wyłudzenia w VAT – marzec 2018

Szkolenie: Ograniczenie skutków nieumyślnego udziału w procederze uszczuplenia należności Skarbu Państwa w zakresie podatku VAT

Szanowni Państwo, w marcu br. zapraszamy Państwa za szkolenie, które jest odpowiedzią na lawinowo rosnące wątpliwości i pytania przedsiębiorców w związku ze zmianami w podatku VAT, których celem jest wyeliminowanie przypadków nadużyć w tym zakresie. Wraz z wprowadzanymi zmianami ustawodawczymi zmienia się praktyka urzędów skarbowych, czy też organów ścigania, które bardzo czujnie i ostrożnie podchodzą także do tych przedsiębiorców, którzy chcą działać w zgodzie z literą prawa. Na co więc zwrócić uwagę, aby choćby nieświadomie nie stać się częścią procederu wyłudzeń w podatku VAT. Na Państwa pytania odpowie podczas szkolenia Pan mec. Adam Hołyński, Radca Prawny specjalizujący się w tematyce wyłudzeń VAT, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w tej tematyce.

I. Metody wyłudzenia podatku VAT 

 1. Wyłudzenia VAT w podatku należnym,

• Fikcyjny wywóz – dostawa towaru, który faktycznie nie opuszcza kraju, deklarowana jako dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów lub eksport,
• Czynność pozorna – deklarowana dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów lub eksport, która faktycznie następuje, w sytuacji sfałszowania przedmiotu wywozu i jego wartości,
• Zaniżenie podatku należnego – usługi świadczone na terytorium kraju opodatkowane stawką podstawową, fikcyjnie deklarowanie jako czynność opodatkowane stawką 0% lub stawką obniżoną,
• Fikcyjne miejsce świadczenia – usługi świadczone na terytorium kraju, deklarowane jako wykonane poza terytorium kraju,
• Fikcyjny brak podmiotowości – deklarowanie dostawy towarów niewymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, jako objętych „krajowym” odwrotnym obciążenie.

2. Wyłudzenia VAT w zakresie podatku naliczonego

Wystawianie faktur przez podmiot istniejący, który nie wykonał czynności, mającej w rzeczywistości miejsce, w sytuacji gdzie podatnikiem był inny podmiot.
• Wystawianie faktur z tytułu czynności, które obiektywnie w ogóle nie miały miejsca.
• Wystawianie faktur przez podmiot fikcyjny.
• Wystawianie faktur i dokumentów celnych na czynność pozorną, obiektywnie istniejącą, ukrywającą inne zdarzenie, będące w rzeczywistości inną transakcją.

3. Mechanizm przestępstw karuzelowych

II. Skutki udziału w procederze uszczuplenia należności Skarbu Państwa w zakresie podatku VAT

  • Zakwestionowanie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego,
  • Wykreślenie z rejestru podatników VAT,
  • Sankcje VAT,
  • Solidarna odpowiedzialności nabywcy za zaległości podatkowe w VAT,
  •  Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa.

III. Dobra wiara i należyta staranność jako przesłanki prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

IV. Nieuczciwy kontrahent

1. Zabezpieczenie przed udziałem w nielegalnych transakcjach.
2. Praktyczne aspekty weryfikacji kontrahenta.

Prowadzący:            Radca Prawny Adam Hołyński

Koszt szkolenia:      600,00 zł + VAT

W cenie szkolenia uwzględnione zostały także materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Termin szkolenia: 29.03.2018r., godz. 10.00 – 14.00

Miejsce: Wrocław, ul. Legnicka 52

Informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia zamkniętego w siedzibie Państwa Firmy z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej przez Państwa Firmę działalności.

Zgłoszeń można dokonywać mailowo na adres: k.styrna@bartmanlegalupdates.com lub telefonicznie: 691 489 996.