BLU Radcowie Prawni jest Kancelarią Prawną specjalizującą się w:

  • ustalaniu zasad przedawnienia w międzynarodowej sprzedaży towarów w oparciu o Konwencję o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 14 czerwca 1974 r.,
  • ustalaniu zasad rozstrzygania sporów międzynarodowych w oparciu o pozostałe akty prawne.
Print Friendly