Specjalizacje

Kancelaria Prawna Law & Outsourcing doradza w obszarach prawa, które są nierozerwalnie związane z prowadzeniem działalności biznesowej. Punkt ciężkości naszej działalności
to przede wszystkim prawo gospodarcze, prawo handlowe
i prawo pracy. Nasz dział procesowy wspiera naszych Klientów
w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, dochodzenia roszczeń
w postępowaniach transgranicznych i sprawach gospodarczych.