German desk

W działalności naszej Kancelarii skupiliśmy się na obsłudze prawnej w języku niemieckim podmiotów gospodarczych , jednak z ogromną uwagą wspieramy także klientów indywidualnych reprezentując ich w postępowaniach cywilnych, spadkowych czy też rodzinnych na terytorium Polski.

W oparciu o ponad 15-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej firm z Niemiec, rozwinęliśmy w ramach German Desk dział obsługi firm z kapitałem niemieckim, oferując zagranicznym Klientom kompleksowe wsparcie prawne, podatkowe oraz z zakresu księgowości i prowadzenia kadr na terytorium Polski.

Wiemy jak ważne jest kompleksowe wsparcie Klienta szczególnie w początkowym okresie wchodzenia na obcy rynek, jakim jest w tym przypadku rynek polski. Wykorzystując interdyscyplinarne wykształcenie prawnicze naszego zespołu prawników, którzy swoją wiedzę prawniczą zdobywali nie tylko na polskich, ale i niemieckich uniwersytetach,
a także nasze codzienne doświadczenie w obsłudze firm z kapitałem zagranicznym, stworzyliśmy Kancelarię, która jest odpowiedzią na potrzebę rzetelnego i kompetentnego doradztwa prawnego.

Zwracamy uwagę na nieustającą potrzebę doskonalenia naszych kompetencji, dbając o codzienne aktualizowanie naszej wiedzy
w zakresie dynamicznie zmieniającego się – szczególnie w ostatnich latach – prawa w Polsce. Wspieramy naszych Klientów w korzystaniu z elektronicznych form komunikacji z polskimi urzędami i sądami, zwracając uwagę na intensywnie postępującą w Polsce cyfryzację w kontaktach z instytucjami państwowymi.

Dbamy o naszych Klientów przestrzegając następujących zasad komunikacji z Klientami:

  • obsługa prawna w języku ojczystym naszego niemieckojęzycznego Klienta,
  • szybka reakcja na przesyłane do Kancelarii zapytania i wiadomości,
  • interdyscyplinarna obsługa Klienta i załatwianie spraw Klienta także w formie bezpośredniego kontaktu z pozostałymi doradcami Firmy (np. doradcami podatkowymi, księgowymi, kadrowymi, specjalistami ds. bhp, ośrodkami medycyny pracy, tłumaczami – bez konieczności każdorazowego angażowania Klienta),
  • informowanie Klientów o zmianach w prawie mających istotne znaczenie w działalności Klienta w Polsce oraz przypominanie o terminach i aktualnych obowiązkach w formie ALERTU opracowywanego w języku niemieckim.