Outsourcing & HR

W ramach świadczonych usług wspieramy naszych Klientów nie tylko w sprawach prawnych, ale również w sprawach z zakresu kadr i płac. Doradzamy także w zakresie polityki personalnej  pracowników danego przedsiębiorcy. Wspomagamy w sporządzaniu i prowadzeniu dokumentacji pracowników zatrudnionych w oparciu o różne formy zatrudnienia np. home office, telepraca,
a także współdziałamy z podmiotami prowadzącymi akta pracowników. Współpracując ściśle z biurem księgowym, wspieramy naszych Klientów, w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowników (tworzenie akt osobowych, a także sporządzanie list płac, przygotowywanie rozliczeń świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy np. zaliczek na podatek dochodowy czy składek ubezpieczeniowych).

Chcąc zapewnić kompleksową obsługę przedsiębiorcom – zarówno zatrudniającym, jak i planującym zatrudnić pracowników – pomagamy naszym Klientom w zakresie niespotykanych w ich rodzimych państwach zagadnieniach i sprawach z zakresu medycyny pracy oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy. Współdziałamy także z ośrodkami medycyny pracy (wspieramy
w zakresie przygotowania wymaganej dla konkretnego stanowiska dokumentacji) oraz ośrodkami do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W zakresie BHP wspieramy wybranego przedstawiciela pracodawcy w uzyskaniu uprawnień do przeprowadzania instruktaży stanowiskowych pracowników.

W ramach kompleksowego wsparcia przedsiębiorców występujemy w ich imieniu również w czynnościach wspierających pracodawców – np. nawiązujemy współpracę z odpowiednimi podmiotami oraz dbamy
o to, aby wszelkie obowiązki pracodawcy zostały wykonane w sposób właściwy
i zgodny z prawem. Wspomagamy również
w wykonywaniu innych obowiązków, których dopełnienia wymagają polskie przepisy prawa jak np. dokonywanie zgłoszeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędzie Skarbowym.

Nasza Kancelaria doradza również w sprawach z zakresu podróży służbowych (również podróży służbowych za granicę),
a także spraw z zakresu udostępniania samochodu służbowego. Nawiązując współpracę z naszą Kancelarią w zakresie HR
i outsourcingu, nasi Klienci uzyskują możliwość skoncentrowania się na rozwijaniu prowadzonej przez siebie działalności, pozostawiając podejmowanie czynności
z zakresu kadr i płac wykwalifikowanej kadrze specjalistów.