Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Doradzamy i reprezentujemy w sprawach
z zakresu nieuczciwej konkurencji, obierając takie kierunki działania, które umożliwiają najlepsze zabezpieczenie interesów
naszych Klientów oraz znalezienie dla
nich najkorzystniejszych rozwiązań.
Zajmujemy się konstruowaniem
i opiniowaniem odpowiednich dla naszych Klientów umów w tym zakresie, prowadzimy sprawy na etapie przedsądowym i sądowym (w tym odszkodowawcze) oraz wspieramy naszych Klientów przy sprawach związanych
z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji
i ustaleniu kwestii związanych ze stratami
z niego wynikającymi (w tym z utraconym zarobkiem).