Prawo IT

Zapewniamy wsparcie naszym Klientom
w sprawach dotyczących branży IT. Zajmujemy się opiniowaniem umów, ustalaniem warunków i sporządzaniem projektów umów dotyczących działalności w zakresie IT zawieranych zarówno
z partnerami polskimi, jak i zagranicznymi. Dbamy, aby umowy, nad którymi pracujemy, były zgodne z życzeniami Klienta oraz specyfiką branży IT na terenie Niemiec. Zajmujemy się m.in. umowami dotyczącymi wytwarzania i dostarczania oprogramowania, umowami w zakresie wsparcia i utrzymania oprogramowania oraz kwestiami związanymi z prawem autorskim. Reprezentujemy naszych Klientów z branży IT w postępowaniach przedsądowych i sądowych.

§ 01

Prawo Internetu

 • marketing internetowy, czyli Email – marketing, SPAM,
 • ochrona danych osobowych w działalności internetowej,
 • własność intelektualna w Internecie,
 • Social Media i wewnątrzkorporacyjna dyrektywa zachowań dla pracowników w Social Media,
 • prawo własności intelektualnej w działalności agencji reklamowych,

 • Email marketing a zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, marketing mailowy z uwzględnieniem ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • procedury rejestracyjne opt-in i opt-out, check mailing, newsletter,
 • Webutacja, czyli ochrona wizerunku i pozostałych dóbr osobistych w Internecie.
§ 02

Prawo IT / Software

 • umowy licencyjne Software,
 • umowy dot. poziomu usług (Service-Level-Agreements),
 • wynajem programów komputerowych poprzez Internet, Application Service Providing (ASP),
 • leasing Hard- i Software,
 • kupno Hardware i Software (umowy indywidualne i standardowe),
 • tworzenie umów z zakresu ochrony danych osobowych.

§ 03

Bieżące doradztwo prawne

 • audyt prowadzonej działalności, sprawdzenie dokumentacji,
 • profesjonalny service update
 • konsultacja i opracowywanie wezwań do zaprzestania naruszeń,
 • tworzenie i opiniowanie umów,
 • reprezentacja w negocjacjach i procesach sądowych.
§ 04

Dokumentacja prawna dla działalności Online

 • ogólne warunki umów (OWU),
 • ochrona danych osobowych,
 • opracowanie tekstów w językach obcych.