Odnawialne źródła energii

Wspieramy inwestorów w zakresie dotyczący tworzenia i przejmowania farm wiatrakowych oraz słonecznych na terytorium Polski.

Pomagamy przedsiębiorcom w tworzeniu nowych projektów z zakresu energii odnawialnej (farmy słoneczne i farmy wiatrakowe) poprzez udzielenie wsparcia
w zakresie dotyczącym tworzenia spółek projektowych, opracowania dokumentacji dotyczącej umów dzierżawy lub (alternatywnie) umów użytkowania nieruchomości, umów służebności oraz wsparcia w procesie inwestycyjno-budowlanym oraz na etapie uczestniczenia
w postępowaniu przez Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki o udzielenie aukcji oraz uzyskanie koncesji.

Wspieramy zagranicznych inwestorów zainteresowanych nabyciem gotowych projektów z zakresu energii odnawialnej,
w tym przeprowadzamy audyty spółek projektowych stworzonych dla celów uzyskiwania energii odnawialnej,
w ramach których oceniamy prawne
aspekty funkcjonowania spółki (m.in. badanie korporacyjnych i podatkowych aspektów działalności spółki, umów stanowiących tytuł prawny do nieruchomości, dokumentacji budowlano-inwestycyjnej, dokumentacji związanej z postępowaniem aukcyjnym
przed URE itp.), jak również wspieramy proces nabycia inwestycji poprzez tworzenie
i opiniowanie umów (pozostałych dokumentów) w procesie share deal
(w szczególności Kauf-, und Abtretungsvertrag und Generalübernehmevertrag).

Posiadamy doświadczenie w tworzeniu
i opiniowaniu umów typu share deal zgodnie
z wymaganiami prawa polskiego, jednak
na życzenie Klienta także w oparciu
o materialnoprawne regulacje dotyczące odpowiedzialności sprzedającego  w oparciu o niemiecki BGB. W przypadku nabycia gotowego projektu wspieramy sprzedającego oraz spółkę projektową w przygotowaniu dokumentacji umożliwiającej niezakłócone
i bezpieczne nabycie spółki przez inwestora.

W naszym doradztwie zwracamy szczególną uwagę na kwestię zabezpieczenia praw przyszłych inwestorów do dzierżawionych nieruchomości, zwracając uwagę na kwestię konieczność zabezpieczenia rzeczowego praw do nieruchomości poprzez odpowiednie wpisy w księgach wieczystych, zwłaszcza w przypadku długoletnich umów dzierżawy zawieranych na gruncie prawa polskiego. Dla naszej Kancelarii kluczowe jest zabezpieczenie przyszłego inwestora na wypadek sytuacji, które w momencie zawarcia umowy mogą wydawać się bardzo odległe, jak śmierć wydzierżawiającego, egzekucja z jego majątku, czy też sprzedaż nieruchomości, itp.

Naszym zagranicznym Klientom zwracamy uwagę na odmienności prawa polskiego od prawa np. niemieckiego, zwracając uwagę na znaczenie służebności rzeczowych w prawie polskim, które zdecydowanie bardziej zabezpieczają inwestorów niż służebności osobiste na prawie niemieckim.