Ochrona danych osobowych

Na bieżąco monitorujemy wszelkie zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i szczególnie starannie dbamy o to, aby zabezpieczać interesy naszych Klientów związane ze sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych w Niemczech. W ramach naszych usług weryfikujemy czy obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych są wykonywane w sposób prawidłowy i czy gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa naszym Klientom.

Mając świadomość intensywnego wzrostu znaczenia danych osobowych w działalności każdego przedsiębiorcy, nasza Kancelaria zapewnia kompleksowe wdrożenie mechanizmów związanych z ich ochroną, z uwzględnieniem wymogów wynikających z tzw. RODO.

W tym zakresie oferujemy przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa i szkoleń, bieżące doradztwo i wsparcie wdrożeniowe, a także sporządzenie kompletu zarówno wymaganej przepisami, jak i zalecanej dokumentacji, obejmującej m.in.:

1) klauzule informacyjne dopasowane do potrzeb Klienta,
2) rejestry i polityki (bezpieczeństwa, prywatności),
3) procedury,
4) umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.