Pozostałe

§ 01
Sprawy spadkowe

 • wsparcie w przygotowaniu oświadczeń dotyczących przyjęcia spadku lub jego odrzucenia,
 • współpraca z kancelariami komorniczymi
  w zakresie ustalania zakresu spadku,
 • współpraca z kancelariami notarialnymi
  w zakresie pozasądowego rozwiązywania spraw z zakresu prawa spadkowego,
 • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji celem wszczęcia postępowania spadkowego,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych
  w sprawach spadkowych,
 • reprezentacja w postępowaniach odwoławczych w sprawach spadkowych,
 • wsparcie w zakresie postępowań spadkowych, których uczestnikami są osoby niebędące obywatelami RP.

§ 02
Sprawy rodzinne

 • wsparcie w sprawach z zakresu rozwodów
  i separacji,
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji
  dla potrzeb postępowania w sprawie o rozwód lub separację,
 • reprezentacja w postępowaniach
  w sprawie o rozwód lub separację,
 • doradztwo w zakresie ustanawiania
  między małżonkami umownych ustrojów majątkowych m.in. rozszerzanie wspólności ustawowej, ustanawianie między małżonkami rozdzielności majątkowej,
 • doradztwo prawne w kwestiach dotyczących obowiązku alimentacyjnego,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania alimentacyjnego,
 • reprezentowanie w postępowaniach alimentacyjnych,
 • współpraca z kancelariami komorniczymi
  w kwestiach egzekucji wykonywania obowiązku alimentacyjnego,
 • doradztwo prawne w zakresie kształtowania prawnych relacji między dzieckiem, a rodzicami m.in. kwestie dotyczące ograniczania, pozbawienia władzy rodzicielskiej, kontaktów rodzica z dzieckiem,
 • pomoc prawna w zakresie przysposobienia,
 • reprezentacja w postępowaniu
  o przysposobienie.

§ 02
Sprawy karne

 • doradztwo prawne w sprawach, w których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa,
 • reprezentacja przed wszelkimi organami ścigania,
 • opracowywanie dokumentów celem wszczęcia postępowania karnego,
 • sporządzanie pism, a także dokumentacji niezbędnej w toku całego postępowania,
 • reprezentacja w postępowaniu karnym
  na każdym jego etapie.