Polskie firmy za granicą

BLU Law & Outsourcing wspiera międzynarodowy biznes.
We współpracy z zagranicznymi doradcami realizujemy
dla naszych Klientów projekty o charakterze globalnym, wymagające międzynarodowej i interdyscyplinarnej
współpracy prawników i doradców z całego świata.

Mamy świadomość jak ważne jest kompleksowe wsparcie naszych Klientów realizujących kontrakty na rynkach zagranicznych. Dlatego – chcąc jak najlepiej zadbać
o interesy naszych Klientów działających zarówno w Europie,
jak i poza kontynentem – w sprawach poza granicami kraju, łączymy siły z doświadczonymi i sprawdzonymi partnerami zagranicznymi.

Dzięki wieloletniej i owocnej współpracy z naszymi
partnerami, wspierani przez nas wspólnie Klienci mogą
z sukcesami realizować swoje cele gospodarcze za granicą.

Wspólnie z naszymi partnerami czuwamy nad tym, aby
realizacja celów naszych Klientów była zgodna z wymogami prawa europejskiego i międzynarodowego. Współdziałając
z naszymi zagranicznymi partnerami dbamy również o to,
aby – jeśli jest to konieczne ze względu na charakter sprawy – rozwiązania proponowane przez nich na gruncie prawa obcego uwzględniały wymogi wynikające z przepisów prawa polskiego oraz praktykę krajowych sądów i urzędów.