Zasady delegowania pracowników do Niemiec

Zasady delegowania pracowników do Niemiec

Na tematykę delegowania pracowników za granicę składają się zagadnienia prawne, podatkowe
i administracyjne, które podzieliśmy na następujące obszary:

Ubezpieczenia społeczne

 • określenie ustawodawstwa właściwego dla delegowania pracowników za granicę z uwzględnieniem regulacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
  w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • zasady prowadzenia dokumentacji w celu prawidłowego rozliczenia delegowania z art. 13 Rozporządzenia nr 883/2004, wytyczne do prawidłowego delegowania z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • reprezentacja pracodawców w postępowaniach sprawdzających i kontrolnych prowadzonych przez jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo podatkowe

 • powstanie „zakładu podatkowego” w rozumieniu art. 5 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z zakresie podatków od dochodu i od majątku z dnia 14 maja 2003 r.,
 • powstanie „zakładu podatkowego” w rozumieniu § 12 niemieckiej ordynacji podatkowej (Abgabenordnung z dnia 16 marca 1976 r. w aktualnej wersji z dnia 1 października 2002 r. ze zmianami),
 • obowiązki przedsiębiorcy na terytorium Niemiec w związku z utworzeniem „lohnsteuerliche Betriebsstätte”, aktualna praktyka niemieckich urzędów skarbowych,
 • rozliczenia podatkowe pracowników/zleceniobiorców delegowanych z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z zakresie podatków od dochodu i od majątku z dnia 14 maja 2003 r.

Prawo pracy

Określenie, które przepisy niemieckiego prawa pracy obowiązują dla pracowników delegowanych do Niemiec wymaga uwzględnienia aktów prawnych obowiązujących na poziomie europejskim, a także
w krajowym oraz niemieckim porządku prawnym.

Najważniejsze akty prawne na poziomie europejskim to:

 • Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz
 • począwszy od 31 lipca 2020 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

Analizując przepisy prawa europejskiego, krajowego oraz przepisy prawa niemieckiego należy w pierwszej kolejności ustalić czy działalność danego pracodawcy podlega pod układ zbiorowy obowiązujący
w Niemczech, a następnie ustalić obowiązujące pracodawcę stawki płacy minimalnej, czas pracy, urlopy, bezpieczeństwo i higiena pracy w Niemczech, czas pracy pracowników delegowanych.

Doradzając naszym Klientom zwracamy uwagę na zagadnienia, które są problematyczne, w tym na kwestie rozliczeń godzin nadliczbowych w prawie polskim i niemieckim, czy też zagadnienia prawidłowości sposobu prowadzenia dokumentacji pracowników delegowanych.

Pozostałe obowiązki zagranicznego pracodawcy:

Obowiązek zgłoszeniowy na terytorium Niemiec

W niektórych przypadkach delegowania prawo niemieckie nakłada na pracodawcę zagranicznego obowiązek zgłoszenia faktu delegowania pracowników do Niemiec, co wynika z § 18 niemieckiej ustawy
o delegowaniu pracowników [Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen] oraz
§ 16 niemieckiej ustawy o płacy minimalnej [Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohnes].

Obowiązek prowadzenia dokumentacji na terytorium Niemiec

Prawo niemieckie nakłada na zagranicznych pracodawców obowiązki prowadzenia dokumentacji
związanej z delegowaniem pracowników do Niemiec, zaś szczegółowe zasady w tym zakresie zostały
uregulowane w § 19 ustawy o delegowaniu pracowników [Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen] oraz § 17 ustawy o płacy minimalnej [Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohnes].

O autorze

dr (Dr. jur.) Katarzyna Styrna-Bartman, LL. M.

dr (Dr. jur.) Katarzyna Styrna-Bartman, LL. M.

Aktualności

Zasady delegowania pracowników do Niemiec

Na tematykę delegowania pracowników za granicę składają się zagadnienia prawne,…

Więcej

Niemcy idą na wojnę z pozornymi umowami

dr Katarzyna Styrna-Bartman dla Dziennika Gazety Prawnej W dniu 12…

Więcej

Entsendung von ukrainischen Arbeitskräften nach Deutschland

Recht auf legalen Aufenthalt Ein ukrainischer Staatsbürger sollte für die…

Więcej

Wichtigste Regeln der Beschäftigung in Polen

Formen der Beschäftigung in Polen In Polen wird das Arbeitsverhältnis…

Więcej