Obowiązki zgłoszeniowe w Niemczech dla branży gospodarowania odpadami

Obowiązki zgłoszeniowe w Niemczech dla branży gospodarowania odpadami

Pracodawcy z Polski wykonujący w Niemczech określone czynności z zakresu gospodarowania odpadami (Abfallwirtschaft) powinni zwrócić uwagę na specjalne regulacje obowiązujące w Niemczech dla też branży. Wynikają z nich bowiem określone obowiązki zgłoszeniowe w niemieckim urzędzie celnym lub też związane ze stosowaniem płacy minimalnej, których niewykonanie może wiązać się z przykrymi konsekwencjami.

Zgodnie z obowiązującą w Niemczech ustawą o delegowaniu pracowników (AEntG) pracodawcy zagraniczni działający w określonych branżach zobowiązani są stosować obowiązujące w Niemczech układy zbiorowe pracy, co do których Federalne Ministerstwo Pracy w Niemczech (BMAS) ogłosiło obowiązek ich stosowania poprzez tzw. Allgemeinverbindlichkeitserklärung. Wykaz układów zbiorowych obowiązujących także zagranicznych przedsiębiorców został opublikowany na stronie Ministerstwa Pracy w Niemczech. Oznacza to, iż polska firma wykonująca określone usługi na terytorium Niemiec, zobowiązana jest stosować niemieckie układy zbiorowe, nawet jeśli nie jest stroną takiego układu zbiorowego. Wykaz branż, dla których obowiązują układy zbiorowe jest określony w ustawie o delegowaniu pracowników (AEntG), a wśród tych branż znajduje się m.in. gospodarowanie odpadami (Abfallwirtschaft). Przedsiębiorca z Polski delegujący pracowników do Niemiec, jeśli w przeważającym zakresie zajmuje się gospodarką odpadami, podlega z mocy prawa obowiązkom takim jak obowiązek dokonania zgłoszenia w Zollamt okoliczności wykonywania pracy przez jego pracowników na stosowanym formularzu oraz obowiązkowi stosowania płacy minimalnej dla branży związanej z gospodarowaniem odpadami.

Zgodnie z układem zbiorowym Mindestlohntarifvertrag für die Branche Abfallwirtschaft pod pojęciem „gospodarki odpadami” rozumie się:

Diese umfasst alle Betriebe oder selbständigen Betriebsabteilungen, die überwiegend gewerbs- oder geschäftsmäßig Abfälle sammeln, befördern, lagern, behandeln, verwerten oder beseitigen und/oder öffentliche Verkehrsflächen reinigen,

Zgodnie z układem zbiorowym Mindestlohntarifvertrag für die Branche Abfallwirtschaft pod pojęciem „gospodarki odpadami” rozumie się:

czyli

wszystkie zakłady lub samodzielne oddziały zakładowe, które w przeważającym zakresie w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą zbierają, transportują, gromadzą, utylizują, usuwają lub/oraz czyszczą przestrzenie uliczne.

Zgodnie zaś z § 1 Siódmego Rozporządzenia (Siebte Abfallarbeitsbedingungenverordnung – 7. AbfallArbbV) pod zakres obowiązywania niniejszego rozporządzenia dla branży gospodarki odpadami podlega ten zakład, który:

wenn der Betrieb oder die selbstständige Betriebsabteilung überwiegend Abfälle im Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sammelt, befördert, lagert, beseitigt oder verwertet oder Dienstleistungen des Kehrens und Reinigens öffentlicher Verkehrsflächen und Schnee- und Eisbeseitigung von öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Streudienste erbringt,

Zgodnie zaś z § 1 Siódmego Rozporządzenia (Siebte Abfallarbeitsbedingungenverordnung – 7. AbfallArbbV) pod zakres obowiązywania niniejszego rozporządzenia dla branży gospodarki odpadami podlega ten zakład, który:

czyli ten zakład lub samodzielny oddział zakładu, który właśnie w przeważającym zakresie gospodaruje odpadami w rozumieniu § 3 ust. 1 zdanie 1 ustawy o gospodarowaniu odpadami (Kreislaufwirtschaft), czyli je zbiera, magazynuje, przewozi, usuwa lub przetwarza.

dr Katarzyna Styrna – Bartman LL.M., Wszystkie prawa zastrzeżone.

O autorze

dr (Dr. jur.) Katarzyna Styrna-Bartman, LL. M.

dr (Dr. jur.) Katarzyna Styrna-Bartman, LL. M.

Aktualności

Rules on the posting of workers to Germany

The subject of the posting of workers abroad consists of…

Więcej

Obowiązki związane z wdrożeniem dyrektywy o tzw. sygnalistach

W związku z koniecznością wdrożenia przez kraje członkowskie Unii Europejskiej…

Więcej

Zasady delegowania pracowników do Niemiec

Na tematykę delegowania pracowników za granicę składają się zagadnienia prawne,…

Więcej

Niemcy idą na wojnę z pozornymi umowami

dr Katarzyna Styrna-Bartman dla Dziennika Gazety Prawnej W dniu 12…

Więcej