Zatrudnienie opiekunki w Niemczech alternatywą dla oddelegowania

Zatrudnienie opiekunki w Niemczech alternatywą dla oddelegowania

Podstawowym dokumentem w działalności każdej firmy delegującej opiekunki do Niemiec jest zaświadczenie A1 wydawane przez odpowiedni organ ZUS. Coraz częściej pracodawcy decydują się jednak na niemiecki model zatrudnienia, który z perspektywy polskich firm działających na rynku niemieckim ma szereg zalet.

Poniżej najważniejsze z nich:
Brak konieczności uzyskiwania zaświadczeń A1

Opiekunka wykonująca zlecenie na terytorium Niemiec będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym w państwie wykonywania zlecenia właśnie na podstawie art. 11 rozporządzenia 883/2004, czyli na zasadach ogólnych, które wynikają z rozporządzenia europejskiego. Stosowanie zaświadczeń A1 i ubezpieczanie opiekunek na terytorium Polski mimo pracy wykonywanej na terytorium Niemiec stanowi wyjątek od podstawowej zasady określonej właśnie w art. 11 ust. 3 rozporządzenia 883/2004:

Osoba wykonująca w Państwie Członkowskim pracę najemną lub pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego Państwa Członkowskiego.

W praktyce oznacza to brak konieczności uzyskiwania zaświadczeń A1 dla opiekunek, czyli:

  • rezygnację z czynności marketingowych i promocyjnych na terytorium Polski,
  • brak konieczności wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę w Polsce za czynności marketingowe,
  • rezygnację z utrudnionych rozliczeń płac opiekunek,
  • korzyści dla opiekunki w postaci niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego.

Podatek dochodowy za opiekunkę może być odprowadzany bezpośrednio na terytorium Niemiec lub Polski, w zależności od statusu podatkowego opiekunki na podstawie art. 15 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską i Niemcami. Podatek dochodowy może być też płacony na terytorium Polski. Zwracam bowiem uwagę, iż europejski system ubezpieczeń społecznych (któremu opiekunki podlegają w ramach ubezpieczeń społecznych) oraz międzynarodowy system unikania podwójnego opodatkowania (któremu także podlegają opiekunki w ramach rozliczeń podatku dochodowego od ich wynagrodzeń) nie pozostają w związku. Zagadnienie ubezpieczeń społecznych oraz podatków należy w każdym przypadku traktować odrębnie.

Porównywalne koszty zatrudnienia

Analiza kosztów zatrudnienia, jaką przeprowadziliśmy z niemiecką kancelarią doradczą wskazuje zaś, że koszty zatrudnienia na terytorium Polski i Niemiec mogą być porównywalne, zwłaszcza jeżeli pracodawca zdecyduje się w tym przypadku na stosowanie przepisów niemieckiego prawa podatkowego. Nie oznacza to jednak konieczności przeniesienia siedziby prowadzonej działalności do Niemiec.

Większe bezpieczeństwo prawne

Zatrudnienie opiekunek w ramach wariantu niemieckiego oznacza  ograniczenie ryzyka związanego z prowadzoną działalnością opiekuńczą, a w szczególności wyeliminowanie ryzyka związanego z potencjalną możliwością cofnięcia zaświadczeń A1 przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy też zakwestionowania prawidłowości stosowanych rozliczeń płacowych.

Nowe możliwości zatrudnienia opiekunek spoza Polski

Zatrudnienie opiekunek w modelu niemieckim umożliwia zatrudnienie opiekunek z Państw Unii Europejskiej, niekoniecznie tylko z Polski.

Wprowadzenie modelu niemieckiego zatrudniania opiekunek wymaga współpracy z niemieckim doradcą podatkowym i biurem księgowym, które będzie odpowiedzialne na terytorium Niemiec za rozliczenia płacowe opiekunek. Na chwilę obecną zatrudnienie w Niemczech może być ciekawą alternatywą wobec zatrudnienia opiekunek w Polsce. Pod kątem prawno – podatkowym nie jest zaś bardziej złożone niż zatrudnienie bezpośrednio na terytorium Polski.

dr Katarzyna Styrna – Bartman LL.M., Wszystkie prawa zastrzeżone.

O autorze

dr (Dr. jur.) Katarzyna Styrna-Bartman, LL. M.

dr (Dr. jur.) Katarzyna Styrna-Bartman, LL. M.

Aktualności

Rules on the posting of workers to Germany

The subject of the posting of workers abroad consists of…

Więcej

Obowiązki związane z wdrożeniem dyrektywy o tzw. sygnalistach

W związku z koniecznością wdrożenia przez kraje członkowskie Unii Europejskiej…

Więcej

Zasady delegowania pracowników do Niemiec

Na tematykę delegowania pracowników za granicę składają się zagadnienia prawne,…

Więcej

Niemcy idą na wojnę z pozornymi umowami

dr Katarzyna Styrna-Bartman dla Dziennika Gazety Prawnej W dniu 12…

Więcej